Energetický audit Košice - energetický certifiikát
Energetické projekty: 0904 519 911

Energetický audit v Košiciach a Spišskej Novej Vsi | ENPROJEKT

Spoločnosť v rámci svojej pôsobnosti sa venuje energetickému auditu, energetickej certifikácii budov, projektovaniu stavieb a statike stavieb.

Sídlo spoločnosti ENPROJEKT sa nachádza v Spišskej Novej Vsi. Firma pôsobí v okrese Spišská Nová Ves, v Košickom kraji ako aj v rámci celého východného Slovenska.

Služby

• energetický audit
• energetická certifikácia budov
• projektovanie stavieb
• statika stavieb
• projektovanie zateplenia stavieb
• zatepľovanie budov

Spoločnosť ENPROJEKT pripravuje návrhy stavieb na základe nižšie uvedených materiálov popredných výrobcov na zatepľovacie systémy: Multitherm Neo, Weber Terranova a BAUMIT.

Autorizovaný stavebný inžinier

Ing. Jela Neuzerová vlastní certifikáty, je autorizovanou stavebnou inžinierkou v oblasti projektovania a statiky stavieb. Je odborne spôsobilou osobou pre energetickú hospodárnosť budov. Počas svojej 20-ročnej praxe nadobudla vzácne skúsenosti v oblasti energetickej hospodárnosti budov, v oblasti projektovania a v oblasti statiky budov.

Som skúsenou odborníčkou a po mojej vyše 20-ročnej činnosti je stále mojím cieľom uspokojiť zákazníkov kvalitnou prácou v dohodnutom termíne za rozumnú cenu.

Svojim zákazníkom by som odporučila objednať si služby firmy minimálne v 14-30 dňovom predstihu. Konzultácie a odborné poradenstvo sú samozrejme bezplatné. Cenové ponuky pri stavbách do 300 m2 zastavanej plochy vypracujem zadarmo.

Energetický audit Košice - termovízne merania

Referencie

Spoločnosť ENPROJEKT dostala v roku 2010 ocenenie od Ministerstva hospodárstva, za návrh a realizáciu stavby "Obnova bytového domu na ulici Trieda 1. mája č. 21-27 v Spišskej Novej Vsi".

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať:

Ing. Jela Neuzerová - 0904 519 911
Ing. Pavel Novotný - 0903 604 318